دسته‌بندی نشده

Placeholder

قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر وب سایت شرکت تهران سایت، می‌باشد. بخش اول ) تعاریف ۱٫۱ خریدار : شخصی است اعم از ... ادامه مطلب